Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

HỘI VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ TRƯỜNG VIỆT NGỮ TẠI SVENDBORG KÍNH MỜI QÚI ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN 04/02/2017

ĐỊA ĐIỂM: NYMARKSKOLEN
MARSLEVVEJ 1
5700 – SVENDBORG
TỪ 17:00 GIỜ

———————————————————————————————————